Για μέλη Site

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τους παρακάτω συνδέσμους για να ενημερώσετε τα στοιχεία του λογαριασμού σας αν δεν είναι ακριβή:

Για Πελάτες

Έχετε το δικαίωμα να αιτηθείτε πρόσβαση, διόρθωση, διαγραφή, περιορισμού της επεξεργασίας, φορητότητας, αντίταξης στην επεξεργασία για προσωπικά δεδομένα που τυχόν τηρούμε για σας.
Αυτό είναι γνωστό ως Αίτηση Πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας, φορητότητας, αντίταξης στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από υποκείμενα δεδομένων ("ΑΠΥΔ"). Το υποκείμενο δεδομένων είναι ένα άτομο που είναι το υποκείμενο των προσωπικών δεδομένων. Αν επιθυμείτε να κάνετε μία ΑΠΥΔ, παρακαλώ συμπληρώστε αυτό το έντυπο και αποστείλτε το μας με γράμμα ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

To Top